Månadens konsert, maj 2016 Concert of the month, may 2016

MÅNADENS CONCERT – Kör och cello
CONCERT OF THE MONTH – Choir and violoncell

Månadens konsert är i maj hämtad från senaste konserten i S:t Jacobs kyrka, lördag 23 april. Konserten var en del av Kulturnatt Stockholm med konserter och kulturevent runt om i Stockholm.

Ni bjuds här på tre stycken där det första är John Taveners suggestiva verk Svyati. John Tavener skriver följande om stycket: “Jag började skriva Svyati under 1995 och medan jag arbetade med de fick jag veta att John Williams, far till Jane, min käre vän och utgivare, var döende. Jag vill därför dedicera stycket till Jane och till minnet av hennes far.”

Det andra stycket är ett uruppförande av Bo Hanssons stycke Where everything is music.

Avslutningsvis kan ni höra Serenity (O Magnum mysterium) av den norska kompositören Ola Gjello.

S:t Jacobs Kammarkör och Gary Graden
Cello: Filip Graden
Musiktekniker: Mats Helgesson

– – – –

In May we present a consert from april 23. The concert was part of a major cultural program (kulturnatten) in many parts of Stockholm.
You will hear three pieces, the first is John Taveners suggestive Svyati where the composer says:

“I began to write Svyati in early 1995: while sketching it, Iearned that John Williams, father of Jane, my dear friend and publisher, was dying. I could not refrain from dedicating it to Jane and to the memory of her father.”

The second piece is a world premiere by Bo Hansson Where everything is music.

The final piece is Serenity (O Magnum mysterium) by the Norwegian composer Ola Gjeilo.

S:t Jacobs Chamber Choir and Gary Graden
Cello: Filip Graden
Sound engineer: Mats Helgesson