Händels Messias!

NY CD! NEW RELEASE!

Händels Messias med S:t Jacobs Kammarkör, REbaroque och Gary Graden finns nu på CD från Proprius. Solister är Kerstin Avemo, Anna Zander Sand, Michael Weinius och Karl-Magnus Fredriksson.

Inspelningen finns även tillgänglig på Spotify, Apple Music, google play, Amazon etc.

(hela Hallelujah-kören i denna video finns tillgänglig på http://www.youtube.com/stjacobskammarkor )