Foto: Arne Hyckenberg

På denna webbplats som åtföljer boken Röster om musiken i S:t Jacobs kyrka återfinns:

SVT-filmerna är licensierade från Sveriges Television AB för visning på denna webbplats. Tillstånd från nu levande medverkande som gått att nå föreligger. Rättighetsfrågor är granskade och godkända av SAMI, STIM, IFPI.

Har du mer information kring materialet på denna webbplats eller har egna bilder som du tror skulle passa här är du välkommen att maila: linus.hammar@choir.nu.

Copyright, Stockholms Domkyrkoförsamling och i förekommande fall, namngiven källa eller fotograf. Vissa foton är licensierade från TT Nyhetsbyrån. Artiklar från Svensk Musiktidning hämtade från musikverkets digitala arkiv.  

Musikexempel (Spotify, SoundCloud)

Klicka på respektive länk nedan för att höra exemplen.

Artiklar och texter

S:t Jacobs gosskör

Waldemar Åhlén

Skrifter, böcker om S:t Jacobs kyrka

Artiklar om kyrkomusiker i S:t Jacobs kyrka på 1800-talet

Eric Ericson

Anders Bondeman

Set Svanholm

Kyrkomusik, körsång allmänt

Övrigt

Video, SVT, YouTube

Errata till den tryckta boken

Sid. 44, fotnot 3. Står 1924 men Matteuspassionen framfördes ffg 1923 i Engelbrektskyrkan

Sid. 82, fotnot 6. Står Johannespastraditionen. Skall stå Johannespassionstraditionen.

Sid. 156, I diskografin saknas:

  1. Ilona Maros och Bengt Forsberg: Swedish Contemporary Vocal Music. Spår 1-6 inspelat 1986 i S:t Jacobs kyrka.

  2. Kjell Johnsen: Bach Organ works vol I, Polyhymnia records PRC 7801. Inspelat 27 dec 1977.
  3. Gunno Södersten: Kärlekens lov. Spår 1 till 6 inspelade i  S:t Jacobs Kyrka den 1 Juni 1994.
  4. Stockholms gosskör: Stockholms gosskör. WISLP 582. Inspelat 10-12 juni 1980.
  5. Johan Arrias: Pour Alto seul. AUF004, inspelat 12-13 februari 2018.

Foton

Har du mer information kring bilderna eller egna foton som skulle passa här är du välkommen att maila: linus.hammar@choir.nu.

Copyright, Stockholms Domkyrkoförsamling, TT-nyhetsbyrå och i förekommande fall, namngiven fotograf.

S:t Jacobs kyrkokör från Radiolyssnaren 15-21 januari 1932. Tvåa från vänster i mittenraden ses Johannes Norrby och Set Svanholm står längst till höger. Källa: Stockholms Stadsarkiv. Fotograf okänd.

Set Svanholm och S:t Jacobs kyrkokör på orgelläktaren. Ur artikel om Set Svanholm i Veckojournalen nr 8, 1942. Fotograf Riwkin. Ur Bonniers Tidskrifters arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

S:t Jacobs gosskör och Waldemar Åhlén vid en repetition i Engelbrekts folkskola 1944. Kyrkosångsförbundet dec 1944

S:t Jacobs gosskör 1962. Foto: Svenskt pressfoto/TT-nyhetsbyrå.

S:t Jacobs gosskör 1962. Foto: Svenskt pressfoto/TT-nyhetsbyrå.

S:t Jacobs gosskör 1962. Foto: Svenskt pressfoto/TT-nyhetsbyrå.

S:t Jacobs gosskör vid 1:a adventsgudstjänst 1950-tal. Fotograf: Lennart af Petersens

S:t Jacobs gosskör i procession. Odaterad. Fotograf: Lasse Wallén.

S:t Jacobs gosskör. Odaterad. Fotograf: Lasse Wallén

S:t Jacobs gosskör i procession från det numera rivna begravningskapellet där nu församlingshemmet står, odaterad. Foto: Reportagebild/TT-nyhetsbyrå.

S:t Jacobs gosskör i procession, odaterad. Foto: Reportagebild/TT-nyhetsbyrå.

S:t Jacobs gosskör. Odaterad. Fotograf: Okänd

St Jacobs gosskör på Trettondagsgudstjänsten 1962. Foto: Sallstedts bildbyrå. © Nordiska Museet.

St Jacobs gosskör på Trettondagsgudstjänsten 1962. Foto: Sallstedts bildbyrå. © Nordiska Museet.

St Jacobs gosskör på Trettondagsgudstjänsten 1962. Foto: Sallstedts bildbyrå. © Nordiska Museet.

St Jacobs gosskör på Trettondagsgudstjänsten 1962. Foto: Sallstedts bildbyrå. © Nordiska Museet.

S:t Jacobs gosskör. Odaterad. Fotograf: Okänd

S:t Jacobs gosskör, odaterad Sallstedts bildbyrå, Fotograf: Lasse Wallén. © Nordiska Museet. Källa: Stadsarkivet.

S:t Jacobs gosskör, odaterad. Foto: Sallstedts bildbyrå, Lasse Wallén. © Nordiska Museet. Källa: Stadsarkivet.

S:t Jacobs gosskör och ensemble ur S:t Jacobs kammarkör, utanför Storkyrkan, troligen 1989. Fotograf: Okänd.

Eric Ericson och S:t Jacobs kyrkokör den 16 november 1969 i samband med återinvigningen av kyrkan efter renoveringen. Här framförs ”Höjen Jubel”, en festkantat skriven av Waldemar Åhlén. Fotograf: Bertil S-son Åberg.

Evert Palmer 1962. Foto: Sallstedts bildbyrå. © Nordiska Museet.

Evert Palmer och Waldemar Åhlén 1 juli 1959. Foto: Pressens Telefonfototjänst

Frågestund med Evert Palmer, Waldemar Åhlén vid kororgeln och koralkören. 2 feb 1963. Foto: Pressens bild/TT-nyhetsbyrå.

En utställning om S:t Jacobs kyrka visas på Svenska Handelsbanken, 1961. Kyrkoherde Evert Palmer till vänster och pastor Rune Pär Olofsson till höger. Fotograf: Herman Ronninger. Svenska Dagbladet. Källa: Stadsmuseet i Stockholm

Foto: Dagens Nyheter ur boken Orglarna i S:t Jacob 1644-1976.

1933 års koralkommitté prövar alternativa koraler. Från höger Biskop Gustaf Aulén, Waldemar Åhlén och domkyrkoorganist Henry Weman. Källa: Sveriges allmänna organist- och kantorsförenings minnesskrift 1901-1951.

Karikatyr av Eskil Andræ och Waldemar Åhlén i SvD 10 okt 1934. Artikelns titel var: Kyrkomusikalisk debatt i Jakobs kyrksal. Präster och kyrkomusiker för och emot alternativa koralerna.

Diverse autografer från Waldemar Åhléns gästbok.

Tonsättaren Sven Erik Bäck i S:t Jacobs kyrka den 1 april 1982. Foto Jan Delden/TT-nyhetsbyrå.

Anders Bondeman i samband med inspelningen av Sånger och psalmer i S:t Jacobs kyrka 2007. Foto: Staffan Engwall

Bilder från och utanför körsalen inför USA-turnén 1985. Fotograf: Okänd.

Gary Graden från USA-resan 1985. Fotograf okänd

Bild från World Choral Symposium i Minneapolis 2002. Från vänster Richard Sparks (Som år 2000 skrev en avhandling om ”The Swedish choral miracle”), Eskil Hemberg (ordförande för International Federation for Choral Music), Ingvar Lidholm, Gunilla Marcus-Luboff, Gary Graden, Eric Ericson och Lars Edlund. Fotograf: Okänd.

Erik Eriksson (korist) och Eric Ericson i församlingssalen efter Johannespassionen 1996. Fotograf: Staffan Engwall

Arvo Pärt och Gary Graden i Perugia 2016 i samband med S:t Jacobs Kammarkörs konsert. Fotograf: Staffan Engwall.

Peter Mattei i samband med inspelningen av Duruflé Requiem 1994. Fotograf: Staffan Engwall

S:t Jacobs motettkör, Stockholms Barockorkester och Magnus Kyhle under ledning av Per Borin i samband med repetition av Johannespassionen 1986. Fotograf: Okänd.

S:t Jacobs motettkör och Per Borin, odaterad, fotograf: Okänd.

Programblad till Mikis Theodorakis Tysklandsturné med S:t Jacobs ungdomskör och Stefan Sköld 1981 samt konsertaffisch från konsert i Konserthuset lör 27 februari 1982.

S:t Jacobs ungdomskör och Stefan Sköld i Debrecen 1976. fotograf: Okänd.

S:t Jacobs flickkör på resa till Wales 1981. Körledare Birgitta Rosenquist-Brorsson

Delar av den nybildade S:t Jacobs ungdomskör på kyrkogården 1973. Här tillsammans med körföräldrarna Inga och Pelle Öfverberg.

Stefan Sköld med fin S:t Jacobströja på turné till Debrecen.

Hjalmar Håkansson som ung och äldre, Olof Åhlström samt Albert Lindström.

Vy över Industripalatset i Kungsträdgården, vid Karl XII:s torg. Under Industriutställningen 1866. Fotograf okänd. Från Tekniska museets digitala arkiv.

Utsikt från Kungliga slottet över Helgeandsholmen. S:t Jacobs kyrka i bakgrunden. 1896 Fotograf: Okänd. Källa: Stadsmuseet i Stockholm

S:t Jacobs kyrka mot sydväst 1926. Fotograf: Harald Faith-Ell. Källa Riksantikvarieämbetet

Fotograf: Martin Almberg (Almberg&Preinitz) från minnesskriften S:t Jacob 1643-1943. På denna plats återfinns nu Hamburger Börs.

Exteriördetaljer från församlingshuset hörnet Västra Trädgårdsgatan/Jakobsgatan. Huset byggdes 1914-1915 och stod på en tomt församlingen ägt sedan 1640-talet. Foto: Walldéns foto.

Ernst-Hugo Järegård, Cornelis Wreeswijk och Östen Warnebring vid rivningstomten av Jacobs församlingshus 1971. I fastigheten bredvid låg även anrika Hamburger Börs. Expressen bild/TT-nyhetsbyrå.

Jakob i tö, 1915. Etsad fotogravyr av Henry B. Goodwin. Ur boken, Vårt vackra Stockholm (1920)

Hur denna bild kom till berättar Goodwin: ”Jakob i tö visar en Stockholms gatbild i den dimma som rådde i det allra gråaste tövädret den 13 februari /1915/ kl 2 e.m.; f:6,5, 1/25 sek (bilen svängde ganska snabbt om hörnet i riktning tvärs över skottlinjen).”

Interiör från S:t Jacobs kyrka vid häradshövding G.B.A. Holms jordfästning 1910. Fotograf: Okänd. Källa: Stadsmuseet i Stockholm

Bild från Riksvantikvarieämbetet. Interiör mot öster, koret, från galleriet. Fotograf: Axel Svinhufvud. Årtal okänt.

S:t Jacobs kyrka efter renoveringen 1892–1893. Bilder (troligen) tagna vid mitten av 1920-talet. I samband med en större renovering 1936-1937 togs mycket av 1800-talsrestaureringarnas tillskott bort, så även takdekorationerna. Väggarnas och valvens kalkmålningar hade målats av August (Agi) Lindegren, som stod för dekorationerna även i Johannes kyrka. Han ritade Biologiska muséet och Gustav Vasa kyrka.  Ambitionen med renoveringen på 1930-talet var ”att i möjligaste mån återföra något av den värdighet och stämning, som säkerligen präglat detta 1600-talets och 1700-talets kyrkorum” (Leijonhufvud, 1937). Takdekorationerna målades över, trägolvet ersattes av ett nytt stengolv ovanpå gravstensgolvet och det stora altaret sattes upp som nu täcker fönstret i fonden. Fotograf A. Wiklund.

Interiör mot öster, norra sidoskeppet. Läktarna revs vid renoveringen 1936-1937. Foto Harald Faith-Ell 1926. Källa: Riksantikvarieämbetet

Jacobs kyrka, interiör mot nordväst. Foto D. Helldén 1925. Riksantikvarieämbetet

Interiör mot väster Jacobs kyrka, någon gång åren efter renoveringen 1936-1937. Fotograf okänd. Källa: riksantikvarieämbetet,

Interiör mot öster från det numera rivna begravningskapellet där det nuvarande församlingshuset står. Foto Harald Faith-Ell 1926. Källa Riksantikvarieämbetet.

Gravkapellet. Fotograf: Harald Faith-Ell 1926. På dess plats står nu församlingshemmet. Källa: Riksantikvarieämbetet

Orgelandakt och hund. Odaterad. Fotograf: Karl F. Berggren. Från Stockholms domkyrkoförsamlings arkiv.

   

Detalj från orgeln. Odaterad. fotograf: Okänd. Från Stockholms domkyrkoförsamlings arkiv.

Koholmen från luften. Odaterat. Foto Skandinavisk aerotjänst. Granskad och godkänd av Försvarsstaben!

Bror Englund (1908-1997). Tidigare kyrkvärd och mångårig förvaltare på Koholmen. Här i sin båt på väg ut från Bammarboda mot Koholmen. Fotograf: Gary Graden

Som överskriften antyder är detta en karta över S:t Jacobs och Johannes församling. Kyrkorna tillhörde samma församling 1674-1907.

Jacobs skolas olika adresser 1659-1926. Från boken Jacob-Vasa realskola 300 år.

Dokument kring S:t Jacobs gilles sigillstamp. Källa Historiska muséet i Stockholm.

Tornväktarluren. Fotograf Harald Faith-Ell. Källa: Riksantikvarieämbetet.

Tornväktarens ”säng” i S:t Jacobs klocktorn. Fotograf: Linus Hammar

Jag kan icke räkna dem alla, text Lina Sandell-Berg och musik, Albert Lindström. Ur Svensk Söndagsskolsångsbok för hem, skolor och barngudstjänster (1929). Scannade av projekt Runeberg och på följande länk.

Bilder från Marcussen & Søn i Aabenraa, Danmark där S:t Jacobs orgel här renoveras 1976.  Fotograf: Okänd.

Anders Bondeman och intervjuaren i Anders bostad 3 mars 2018.

Per Borin och intervjuaren på Vetekatten 17 maj 2018.

Eric Ericson och intervjuaren på Johannesgården, Stora Sköndal 27 april 2011.