S:t Jacobs Kammarkör på YouTube

Brandon WaddlesFlera av våra konserter sänds på live på tjänsten SolidTango. Vissa av styckena läggs senare upp på vår Youtubekanal. Här är ett uruppförande “Wait til i git on my robe” av Brandon Waddles som tillägnats Gary Graden till hans 60-årsdag 2015 . Den framfördes vid en konsert i Storkyrkan den 25 februari 2016.