Månadens konsert / Concert of the month XX Florence dome

Månadens konsert / Concert of the Month

FLORENS DOM – SANTA MARIA DEL FIORE
Denna upplaga av Månadens konsert är hämtad från den mäktiga domen, katedralen i Florens – Basilica di Santa Maria del Fiore – från april 2015. S:t Jacobs Kammarkör sjöng en konsert i den otroliga akustiken med musik på ett eller annat sätt kopplad till Florens och katedralen. Bland styckena kan nämnas … a riveder le Stelle av Ingvar Lidholm (med text ur Dantes Inferno), Geistliches lied av Johannes Brahms samt musik av Lorenzo Donati och Sven-David Sandström.

Med i konserten var sopranen Maria Keohane och organisten Mattias Wager.
Ljudtekniker: Diego Ceruti

—-

FLORENCE DOME – SANTA MARIA DEL FIORE
This edition of Concert of the Month is from the magnificent cathedral, the Dome in Florence – Basilica di Santa Maria del Fiore. In April 2015 S:t Jacobs Chamber Choir sang a concert in the incredible acoustics with a content connected to the cathedral over the decades. In the program you can hear …a riveder le Stelle by Ingvar Lidholm (text from Dante Inferno), Geistliches lied by Johannes Brahms and music by Lorenzo Donati, Sven-David Sandström, etc

Soprano Soloist: Maria Keohane, Organ: Mattias Wager
Sound engineer: Diego Ceruti