single album

Vindens barn

About this CD

Kärnord av Margareta Melin, arrangemang av Bo Hansson

Steve Dobrogosz (piano)

Anders Paulsson (Sopransaxofon)

Kjell Lysell (fiol)

Hans Backenrot (bas)

Recorded in June 1996 in Studio 3, Radiohuset.

This CD is a collaboration with Sveriges Kyrkliga Studieförbund (Swedish Church Adult Learning).

Gehrmans musikförlag: CGCD 7343 (1996)